Slupia - Zaplanuj swój spływ

Kajaki poliestrowe - 2 os.:
Kajaki polietylenowe(Vista - 2 os.):
Kajaki polietylenowe(Protour - 2 os.):
Kajaki polietylenowe(Carolina - 1 os.):
Kajaki polietylenowe(Tiwok - 1 os.):
Kanu:
Worki(35l):
Worki(59l):
początek spływu - miesiąc: dzień:
koniec spływu- miesiąc: dzień:
start spływu:
meta spływu:

Słupia


Szlak kajakowy rzeki zaliczamy do raczej trudnych. Słupia wraz z dopływami przypomina wody górskich i wyżynnych rzek i cieków. Charakterystyczne są bardzo duże spadki, bystry prąd, chłodna woda, kamieniste dno, zwalone drzewa, brzegi zarośnięte wierzbami, olchami. Na trasie również odcinki nizinne.
Doliny rzeczne są najbardziej przekształconym przez człowieka elementem krajobrazu Parku. Liczne budowle hydrotechniczne złożone są z elektrowni wodnych, sztolni, zapór ziemnych, odmulników, i syfonów. Dziś funkcjonują one jedynie jako zabytki kultury i atrakcje turystyczne. Płynąc tą żywą zmienną arterią , musimy pamiętać, że w parku możemy biwakować jedynie w specjalnie przygotowanych dla kajakarzy sześciu biwakach. Szlak spływów kajakowych na rzece rozpoczyna się od (jez. Gowidlińskiego), na którym istnieją wyspy nadające się do biwakowania. Wypływ Słupi z jeziora znajdziemy w pobliżu wsi Podjazdy.

Długość rzeki - 145 km
Długość szlaku - 125 km
Dorzecze - 1623 km2
Przepływ - 18,4 m3/s
Spadek - 4 %

ATRAKCJE NA SZLAKU
Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"
leśny rezerwat przyrody "Gołębia Góra"
Zamek Książąt Pomorskich, młyn zamkowy
Elektrownia Struga, Gałęźni i elektrownia Konradowo