Radunia - Zaplanuj swój spływ

Kajaki poliestrowe - 2 os.:
Kajaki polietylenowe(Vista - 2 os.):
Kajaki polietylenowe(Protour - 2 os.):
Kajaki polietylenowe(Carolina - 1 os.):
Kajaki polietylenowe(Tiwok - 1 os.):
Kanu:
Worki(35l):
Worki(59l):
początek spływu - miesiąc: dzień:
koniec spływu- miesiąc: dzień:

Radunia

lewy dopływ Motławy, rzeka o dł.103.2 km, powierzchni dorzecza 837 km2, średnim spadku 1.6% (na odcinku przełomu-3.7%), bierze swój początek na pd. od Jeziora Stężyckiego, w centralnej częci Pojezierza Kaszubskiego.

Rzeka dzieli się wyraźnie na 2 części. Pierwszą jest zespół jezior, tworzących w jej górnym biegu tzw. kółko raduńskie, w którego skład wchodzą jeziora: Stężyckie, Raduńskie, Kłodno, Małe i Wielkie Brodno oraz Ostrzyckie, połączone krótkimi odcinkami rzeki, a także Lubowisko, Dąbrowskie i Patulskie. połączone prawym dopływem wpadającym do Jeziora Ostrzyckiego. Poniżej Jeziora Ostrzyckiego Radunia przepływa przez ostatnie na trasie Jezioro Trzebno. Drugą część stanowi bezjeziorowy środkowy i dolny bieg. Za Somoninem rzeka przedziera się wąską leśną doliną, następnie silnie meandruje pośród pól i łąk, wreszcie przełamuje się pod Babim Dołem. Liczne bystrza, kamieniste dno i zwały drzew powodują, że szlak na tym odcinku jest trudny i uciążliwy. Przełom jest krajobrazowym rezerwatem przyrody. W wodach spotyka się ryby charakterystyczne dla rzek górskich: pstrągi i lipienie. Przełomowy odcinek rzeki kończy się sztucznym jeziorem Rutki. W dolnym biegu Radunia napędza młyn w Żukowie, 8 elektrowni wodnych, poza tym nawadnia łąki. Poniżej Żukowa płynie, silnie meandrując, doliną o zmiennej szerokości. Pod Łapinem wpada do jeziora zaporowego Łapino, a następnie przepływa przez 3 inne sztuczne jeziora: Kołbudzkie, Goszyńskie i Juszkowo. Przed Pruszczem Gdańskim następuje rozdział wód Raduni na Kanał Raduni(zbud.w XIVw.), wiodący bezpośrednio do Gdańska, i naturalne, obecnie uregulowane koryto rzeki prowadzące do Motławy.

Radunia jest dostępna dla kajaków na odcinku 96.5 km, tzn. od śtężycy nad Jeziorem Stężyckim do ujścia korytem naturalnym do Motławy.

40-kilometrową okrężną trasę po jeziorach można polecić wszystkim wodniakom. Należy ona do najpiękniejszych w kraju. Brzegi, w większości piaszczysto-żwirowe, zachęcają do kąpieli i wypoczynku. Okoliczne wzgórza wznoszą się wysoko ponad brzegami jezior, a szczyt Wieżycy (329m n.p.m.) leży 172 m ponad poziomem wód Jeziora Ostrzyckiego.