Drawa - Zaplanuj swój spływ

Kajaki poliestrowe - 2 os.:
Kajaki polietylenowe(Vista - 2 os.):
Kajaki polietylenowe(Protour - 2 os.):
Kajaki polietylenowe(Carolina - 1 os.):
Kajaki polietylenowe(Tiwok - 1 os.):
Kanu:
Worki(35l):
Worki(59l):
początek spływu - miesiąc: dzień:
koniec spływu- miesiąc: dzień:
start spływu:
meta spływu:

Drawa


Szlak kajakowym należący do jednego z ciekawszych, dlatego tak licznie odwiedzany przez rzesze kajakarzy. Drawa jest prawym dopływem Noteci, toczy swe wody przez malownicze tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego. Zbocza rzeki zarośnięte mieszanym drzewostanem : buka, dębu, olch, jesionów, świerków. Znaczna część Pojezierza objęta jest ochroną rezerwatu dla bezpieczeństwa zachowania specyficznej formy ukształtowania terenu. Piękno Drawy polega przede wszystkim na zmienności krajobrazu doliny rzecznej i zróżnicowaniu koryta. Szlak jest na przemian wąski i szeroki, płytki lub głęboki, bystry lub leniwym. Z dnem mulistym, piaszczystym czy kamienistym o brzegach płaskich, urwistych, suchych i zadrzewionych.
Drawa jest dostępna dla kajakarzy na całej swej długości od jeziora Żerdno, aż do ujścia Noteci. Nie jest ani zbyt trudna ani zbyt uciążliwa, chociaż trafiają się bystrza o charakterze górskim, progi wodne i okresowe zatory. Na całej długości rzeki są tylko cztery stałe miejsca, w których należy przenieść kajak. Są to: zabytkowy młyn we wsi Głęboczek, młyn w Złocieńcu, elektrownia wodna Borowo, elektrownia wodna Kamienna.
Drawą kilkakrotnie spływał ks. Karol Wojtyła, dlatego właśnie jego imieniem nazwano ten szlak - Szlak Jana Pawła II.


Długość rzeki - 186 km
Długość szlaku - 173 km
Dorzecze - 3296 km2
Przepływ - 21,6 m3/s
Spadek - 0,6 %

ATRAKCJE NA SZLAKU
Drawski Park Krajobrazowy
Drawieński Park Narodowy
Rezerwat - "Drawski Matecznik"
Elektrownia wodna Kamienna
Rokokowy pałac we wsi Drawsko
Poligon wojskowy - zakaz wstępu
Ruiny zamku z XIII wieku w Złocieńcu